Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hôn nhân / Ai được quyền nuôi con khi ly hôn

Ai được quyền nuôi con khi ly hôn

Tôi và vợ tôi có hai con chung, một bé được 26 tháng và một bé mới được hơn 2 tháng. Hiện tại vợ tôi muốn ly hôn với tôi và muốn nuôi cả hai bé. Tôi cũng rất muốn được nuôi con. Khi ly hôn tôi có được quyền nuôi con hay không. Rất mong được tư vấn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chào bạn!

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn, cụ thể:

  1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
  2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
  3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Như vậy, vấn đề ai là người trực tiếp nuôi con sau khi vợ chồng bạn ly hôn do vợ chồng bạn thỏa thuận. Nếu hai vợ chồng bạn không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ quyết định. Theo quy định con dưới 36 tháng tuổi con giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Nếu bạn có đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì Tòa án cũng có thể quyết định giao con cho bạn nuôi dưỡng.

Trân trọng./.