Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / hatuandat (page 15)

hatuandat

Giao nộp chứng cứ trong tố tụng dân sự

chung-cu

Giao nộp chứng cứ trong tố tụng dân sự. Giao nộp chứng cứ là việc đưa lại cho tòa án, viện kiểm sát các chứng cứ của vụ việc dân sự.  Giao nộp chứng cứ là hoạt động tố tụng của các chủ thể tố tụng trong việc đưa lại ...

Read More »

giám sát việc giám hộ

giám hộ

Quy định của pháp luật về giám sát việc giám hộ. Việc giám sát giám hộ trên thực tế được thực hiện như thế nào? Các quy định về giám sát giám hộ. Điều 59. Giám sát việc giám hộ 1. Người thân thích của người được giám hộ có ...

Read More »

Chậm thi hành án có phải trả tiền lãi không

thi hành án

Chậm thi hành án dân sự có phải nộp tiền lãi? Pháp luật ưu tiên thanh toán khoản tiền gốc hay lãi trước ? Thời hạn thi hành án dân sự. Khoản 1 mục III Thông tư liên tịch 01/TTLT hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài ...

Read More »