Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hôn nhân / Bố mẹ có quyền yêu cầu con ly hôn không

Bố mẹ có quyền yêu cầu con ly hôn không

Bố mẹ có quyền yêu cầu con ly hôn không? Quy định về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn theo quy định của pháp luật hôn nhân.

Theo quy định tại Điều 51 Luật Hôn nhân gia đình 2014 về Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn:

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

ly-hon

3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Theo quy định trên, người được quyền yêu cầu ly hôn là vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng.

Tuy nhiên, khi vợ đang mang thai và đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng, chồng không có quyền được yêu cầu ly hôn.

Cha, mẹ, người thân thích khác chỉ có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ hoặc chồng bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng hoặc vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

Như vậy, nếu bên vợ hoặc chồng không có ý muốn ly hôn, bên vợ hoặc chồng không bị bênh tâm thần hay những bệnh liên quan đến nhận thức, hành vi, hai bên vợ và chồng không có dấu hiệu của bạo lực gia đình làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tinh thần thì cha, mẹ hay người thân thích không có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 có chỉ rõ:

Cưỡng ép ly hôn là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để buộc người khác phải ly hôn trái với ý muốn của họ.

Nếu cha, mẹ hay người thân của vợ hoặc chồng hoặc cả 2 vợ chồng có ý cưỡng ép ly hôn thì theo quy định tại Điểm e, Khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân gia đình năm 2014, có quy định về cấm các hành vi ảnh hưởng đến việc bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình, thi cưỡng ép ly hôn là một trong các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm nhằm bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình.

Từ các quy đinh nêu trên, nếu vợ chồng hoàn toàn bình thường, không có ý muốn ly hôn thì việc bố mẹ của 1 trong 2 bên hoặc cả 2 bên vợ chồng ép buộc phải ly hôn là vi phạm pháp luật. Theo đó, có thể phải chịu truy cứu trách nhiệm hành chính theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định về Hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn, tảo hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ.

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi: Cưỡng ép người khác kết hôn, ly hôn, tảo hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần hoặc bằng thủ đoạn khác.