Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Đất đai / Chia tài sản nhà đất khi ly hôn

Chia tài sản nhà đất khi ly hôn

Tôi và chồng tôi kết hôn năm 2002, đến năm 2008 thì vợ chồng tôi có được bố mẹ chồng cho một mảnh đất là 300m2. Năm 2010, vợ chồng tôi có vay tiền ngân hàng để xây nhà trên mảnh đất đó. Trong suốt quá trình xây nhà do tôi bận công việc nên mọi việc liên quan đến quá trình xây nhà như mua bán vật liệu, trả tiền công thợ….đều do chồng tôi đứng ra thanh toán. Vợ chồng tôi muốn ly hôn thì những tài sản nhà đất đó được có được xác định là tài sản chung hay không và được chia như thế nào. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình quy định về tài sản chung của vợ chồng, cụ thể:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  1. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
  2. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Như vậy, mảnh đất trên vợ chồng bạn đã được bố mẹ chồng tặng cho chung nên nó được xác định là tài sản chung của vợ chồng bạn. Khi ly hôn thì về nguyên tắc tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia đôi có tính đến công sức đóng góp của mỗi người.

Trân trọng./.