Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Uncategorized / Chuyển viên chức sang vị trí làm việc mới

Chuyển viên chức sang vị trí làm việc mới

Xin chào Tổng đài tư vấn pháp luật. Tôi cần có sự tư vấn giúp đỡ về vấn đề như sau:

Tôi là giáo viên tiểu học, chuyên ngành giáo dục thể chất (bằng cao đẳng), đã giảng dạy bộ môn thể dục liên tục hơn 10 năm rồi. Nhưng nay nhà trường muốn chuyển tôi sang làm công tác phổ cập giáo dục (do có GV làm phổ cập về hưu). Nhưng tôi không thích làm công việc này vì không đúng chuyên ngành của mình. Vậy tôi có thể dựa vào những điều luật nào để có thể giữ lại nhiệm vụ giảng dạy thể dục đúng với chuyên ngành của mình.

Xin chào và cám ơn!

Chào bạn!

Chúng tôi xin được tư vấn về trường hợp của bạn như sau:

Điều 32 Luật Viên chức quy định về Thay đổi vị trí việc làm của viên chức, cụ thể:

“1. Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó.

  1. Việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.”

Như vậy, trong trường hợp trường bạn có nhu cầu, thì hiệu trưởng nhà trường có thể quyết định chuyển bạn sang làm vị trí công việc mới nếu bạn có đủ chuyên môn đáp ứng được với vị trí mới đó. Trường hợp bạn thấy mình không đủ chuyên môn, nghiệp vụ với vị trí công việc mới, bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi đến hiệu trưởng nhà trường để yêu cầu xem xét lại quyết định chuyển sang vị trí làm việc mới đối với bạn.

Trân trọng./.