Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Đất đai / Đòi lại đất cho mượn

Đòi lại đất cho mượn

Năm 2010, tôi có cho bạn tôi mượn mảnh đất của mình nhưng hai bên không làm hợp đồng mượn mà chỉ thỏa thuận bằng miệng. Sau đó, bạn tôi có xây dựng công trình trên đất của tôi rồi cho thuê. Tiền thuê được bạn tôi hoàn toàn sử dụng tôi cũng không yêu cầu bạn tôi trả tiền sử dụng đất cho tôi và có nói khi nào tôi cần đất thì bạn tôi phải tự tháo dỡ công trình trả lại đất cho tôi. Hiện tại, tôi muốn đòi lại đất để xây nhà ở nhưng bạn tôi nhất quyết không tháo dỡ công trình trên đất và yêu cầu tôi thanh toán tiền xây dựng công trình đó. Tôi phải làm gì để đòi lại đất và tôi có phải thanh toán tiền cho bạn tôi hay không?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Do hai bạn đã có thỏa thuận là bạn chỉ cho mượn đất khi cần thì bạn của bạn phải tự tháo dỡ công trình đã xây dựng để trả lại đất cho bạn nên nghĩa vụ tháo dỡ công trình đó thuộc về bạn của bạn và bạn không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào. Trường hợp, bạn của bạn nhất quyết không tháo dỡ công trình đã xây để trả lại đất cho bạn thì bạn có thể làm đơn khởi kiện yêu cầu trả lại đất gửi đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất để được giải quyết.

Trân trọng./.