Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Đất đai / Đòi lại đất đứng tên của người khác

Đòi lại đất đứng tên của người khác

Tôi đi lao động tại Hàn Quốc được 12 năm. Trong suốt thời gian lao động tại Hàn Quốc tôi có gửi tiền về cho chồng tôi ở nhà để mua đất. Tôi tình cờ phát hiện những mảnh đất được mua từ tiền tôi gửi về không đứng tên chồng tôi mà đứng tên của anh/chị của chồng tôi. Khi về nước Tôi muốn đòi lại những mảnh đất được mua từ tiền lao động của tôi có được không và tôi phải làm thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chào bạn!

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Do bạn không nói rõ trường hợp của bạn là chồng bạn đã cho anh/chị của chồng bạn vay tiền để mua số đất trên hay là họ được chồng bạn ủy quyền đại diện mua bán và đứng tên những mảnh đất đó nên chúng tôi xin tư vấn cho bạn theo hai trường hợp sau:

Trường hợp chồng bạn cho anh/chị chồng vay tiền để mua đất, hiện tại bạn muốn đòi tiền thì bạn có thể làm đơn gửi đến Tòa án nơi anh/chị chồng bạn cư trú để yêu cầu trả tiền cho bạn.

Trường hợp chồng bạn ủy quyền cho anh/chị chồng đại diện mua bán và đứng tên những mảnh đất đó mà hiện tại anh/ chị chồng bạn không trả lại đất cho vợ chồng bạn thì bạn có thể làm đơn gửi đến Tòa án nơi có đất để yêu cầu đòi lại đất.

Trân trọng./.