Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Uncategorized / Giải quyết tình huống bài tập

Giải quyết tình huống bài tập

Giải quyết tình huống bài tập

Ngày 15 tháng 05 năm 2008, Giám đốc Công ty cổ phần Dê và Phó giám đốc Công ty TNHH Đàn Chim Tung Cánh cùng ký hợp đồng mua bán hàng hóa số 25/S, nội dung như sau: Công ty Dê bán cho công ty Chim Tung Cánh 1 lô hàng gồm 100 sản phẩm nhựa gia dụng (có phụ lục chi tiết đính kèm theo số lượng từng loại. Tổng giá trị hợp đồng là 500.000.000 VND. Hàng được giao làm nhiều đợt Bên nào vi phạm hợp đồng thì phải cho bên kia khoản tiền phạt vi phạm là 100% giá trị hợp đồng 1. Cần xem xét các giấy tờ, tài liệu gì để xác định những người ký hợp đồng 25/S là đúng hay không đúng thẩm quyền? 2. Hợp đồng 25/S có đầy đủ các điều khoản cơ bản chưa chưa? Nếu chưa thì bổ sung. 3. Nội dung thỏa thuận như trên có điều gì không phù hợp với các quy định pháp luật không?

Trả lời :

Chào bạn!
Chúng tôi xin được tư vấn bài tập của bạn như sau:
1. Để xác định người ký hợp đồng có thẩm quyền hay không cần căn cứ vào các giấy tờ sau:
– Giấy đăng ký kinh doanh;
– Điều lệ công ty;
– Quyết định giao nhiệm vụ, phân công công việc của giám đốc cho phó giám đốc;
– Giấy ủy quyền ký hợp đồng.
2. Các điều khoản cần có trong hợp đồng
Khi ký kết hợp đồng các bên có thể tự do thỏa thuận các điều khoản liên quan trong hợp đồng. Hợp đồng mua bán hàng hóa cũng là một loại của hợp đồng dân sự. Theo quy định tại điều 402 Bộ luật dân sự 2005 thì nội dung của hợp đồng dân sự có thể bao gồm các điều:
1. Đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm;
2. Số lượng, chất lượng;
3. Giá, phương thức thanh toán;
4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
5. Quyền, nghĩa vụ của các bên;
6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
7. Phạt vi phạm hợp đồng;
8. Các nội dung khác.
3. Nội dung thỏa thuận có trái quy định của pháp luật hay không?
Pháp luật cho phép các bên tự do thỏa thuận nội dung của hợp đồng miễn sao sự thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Hàng hóa là đối tượng của hợp đồng không phải là hàng hóa mà pháp luật quy định cấm kinh doanh, ví dụ như ma túy, các chất hướng thần….
Như vậy, thỏa thuận giữa hai công ty trên không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.
Trân trọng !