Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Doanh nghiệp / Gỗ xẻ có phải kiểm dịch thực vật trước khi nhập khẩu

Gỗ xẻ có phải kiểm dịch thực vật trước khi nhập khẩu

Công ty tôi có nhập khẩu một số tấn gỗ xẻ từ Malaysia về để sản xuất nội thất văn phòng và gia đình. Số gỗ trên của Công ty tôi có thuộc diện kiểm dịch thực vật trước khi nhập khẩu vào Việt Nam hay không? Rất mong nhận được sự tư vấn. Xin cảm ơn!

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 Thông tư 30/2014/TT- BNNPTNT ngày 5/9/2014 ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, cụ thể:

“ Điều 1. Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

 1. Thực vật

Cây và các bộ phận còn sống của cây.

 1. Sản phẩm của cây
 2. a) Các loại củ, quả, hạt, hoa, lá, thân, cành, gốc, rễ, vỏ cây;
 3. b) Các loại tấm, cám, khô dầu, sợi tự nhiên dạng thô, xơ thực vật;
 4. c) Bột, tinh bột có nguồn gốc thực vật (trừ bột nhào, tinh bột biến tính);
 5. d) Cọng thuốc lá, thuốc lá sợi, thuốc lào sợi, men thức ăn chăn nuôi, bông thô, phế liệu bông, rơm, rạ và thực vật thủy sinh;

đ) Gỗ tròn, gỗ xẻ, pallet gỗ, mùn cưa, mùn dừa;

 1. e) Nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật;
 2. g) Giá thể trồng cây có nguồn gốc thực vật.
 3. Các loại nấm (trừ nấm ở dạng muối, đông lạnh, đóng hộp, nấm men).
 4. Kén tằm, gốc rũ kén tằm và cánh kiến.
 5. Các loại côn trùng, nhện, nấm bệnh, tuyến trùng, vi khuẩn, virus, phytoplasma, viroids và cỏ dại phục vụ cho công tác giám định, tập huấn, phòng trừ sinh học và nghiên cứu khoa học.
 6. Phương tiện vận chuyển, bảo quản vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

…………………………………………….”

Như vậy, số gỗ xẻ mà công ty bạn nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch thực vật trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Trân trọng./.