Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Dân sự / Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản

Con trai tôi có vay của người ta một số tiền 100 triệu đồng với lãi suất là 6 triệu đồng/ tháng. Con tôi đã trả lãi được khoảng 1 năm thì không có khả năng tiếp tục trả lãi cho họ nữa. Đến nay, bên cho vay tính cả tiền gốc và tiền lãi là hơn 1 tỷ đồng. Gia đình tôi đang muốn bán nhà để trả nợ cho con nhưng nếu sau khi bán nhà gia đình tôi vẫn không đủ trả nợ thì bên cho vay có xóa nợ cho gia đình tôi không. Trường hợp tôi muốn họ tính lại lãi suất phù hợp với quy định của pháp luật thì tôi phải làm thế nào. Xin tư vấn cho gia đình tôi giải pháp tốt nhất. Tôi xin cảm ơn!

Hợp đồng vay tài sản

Trả lời câu hỏi về hợp đồng vay tài sản

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Hợp đồng vay tài sản là một loại hợp đồng dân sự do đó pháp luật ưu tiên sự thảo thuận của các bên trong việc giải quyết hợp đồng. Gia đình bạn có thể thỏa thuận với bên cho vay về số tiền phải trả và việc xóa nợ cho gia đình bạn.

Trường hợp gia đình bạn muốn tính lại lại suất cho phù hợp với quy định của pháp luật, gia đình bạn có thể làm đơn khởi kiện gửi đến tòa án nơi bên cho vay cư trú để yêu cầu tính lại lãi suất cho phù hợp với quy định của pháp luật,

Trân trọng./.