Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Uncategorized / Khởi kiện khi chưa thực hiện hợp đồng

Khởi kiện khi chưa thực hiện hợp đồng

Xin chào tổng đài tư vấn pháp luật.

Tôi có ký hợp đồng dịch vụ tư vấn xin visa lao động úc với 2 cá nhân, nhưng đã quá thời gian thực hiện hợp đồng nhưng 2 người này vẫn chưa thực hiện hợp đồng cho tôi. Xin công ty tư vấn cho tôi các thủ tục để tôi lấy lại số tiền đã đặt cọc cho họ. tôi xin gửi bản hợp đồng của tôi, xin công ty tư vấn cho tôi, và chi phí tôi cần bỏ ra để công ty đại diện cho tôi theo vụ kiện này.

Chào bạn!

Chúng tôi xin được tư vấn về trường hợp của bạn như sau:

Khi ký kết hợp đồng dân sự các bên phải thực hiện đúng những nội dung mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp một trong hai bên không thực hiện hợp đồng hoặc có hành vi vi phạm hợp đồng thì bên còn lại có quyền khởi kiện để yêu cầu thực hiện hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại.

Như vậy, bạn có thể làm đơn khởi kiện đến Tòa án nơi bị đơn cư trú để yêu cầu họ thực hiện đúng những nội dung mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, trả lại tiền bạn đã đưa cho họ hoặc bồi thường thiệt hại nếu hành vi của họ gây thiệt hại cho bạn.

Trân trọng./.