Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Dân sự / Lợi dụng văn bản của ngân hàng để lừa đảo

Lợi dụng văn bản của ngân hàng để lừa đảo

Thưa luật sư!
Chi nhánh ngân hàng có ban hành văn bản với nội dung sau “ngân hàng cam kết tài trợ vốn cho dự án…. khi công ty đáp ứng đầy đủ điều kiện sau:
– tuân thủ quy đinh của ngân hàng của nhà nước.
– pháp lý dự án tuân thủ theo quy đinh của pháp luật
– trường hợp dự án không thuộc thẩm quyền của chi nhánh, trình lên hội sở quyết định”
Vậy cho em hỏi nếu khách hàng lợi dụng văn bản này đi lừa đảo thì phía ngân hàng có trách nhiệm và trách nhiệm như thế nào không ạ.
Trân trọng

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Trường hợp chi nhánh của Ngân hàng đã ban hành văn bản đúng với trình tự thủ tục ban hành văn bản do ngân hàng quy định và nội dung của văn bản cũng không trái với quy định của pháp luật thì việc khách hàng lợi dụng văn bản này để đi lừa đảo, ngân hàng không phải chịu trách nhiệm đối với hành vi đó của khách hàng. Nếu khách hàng có hành vi lừa đảo, ngân hàng không biết và cũng không liên quan đến hành vi lừa đảo thì khách hàng đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng./.