Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Uncategorized / Luật BHXH, nghị định 108/2014/NĐ-CP

Luật BHXH, nghị định 108/2014/NĐ-CP

Hiện nay tôi đang là giám đốc công ty TNHH MTV lâm nghiệp 100% vốn nhà nước. Tôi sinh ngày 9/8/1967 (chưa đủ 50 tuổi), có 28 năm công tác, có hệ số khu vực 0,7 trên 15 năm. Sắp tới, Nhà nước chuyển đổi c.ty theo Nghị quyết 30-NQ/TW thì c.ty thuộc diện giải thể. Vậy tôi có được hưởng ché độ theo khoản 1 điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP không? Có được bảo lưu thời gian đóng BHXH và chờ đủ 55 tuổi (năm 2022) thì được nghỉ hưu không?. Nếu được nghỉ hưu khi đó (năm 2022) thì lương hưu được tính là trung bình 60 tháng cuối cùng hay là trung bình của 28 năm công tác?. Xin chân thành cám ơn!

Trả lời :

Chào bạn!
Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Từ thông tin bạn cung cấp thì bạn là người thuộc đối tượng tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 53 tuổi và không thuộc đối tượng được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Như vậy, khi nghỉ việc bạn sẽ được hưởng chế độ như quy định tại khoản 1 Điều 10 nghị định 108/2014/NĐ-CP.
Khi bạn thôi việc, bạn sẽ được bảo lưu thời gian đóng BHXH theo quy định tại Điều 57 Luật BHXH. Vì bạn tham gia bảo hiển trước ngày 01/01/1995 nên mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 58 Luật BHXH.
Chúc bạn thành công!