Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Đất đai / Mua nhà trong diện quy hoạch giải tỏa

Mua nhà trong diện quy hoạch giải tỏa

Thưa luật sư,

Tôi định mua một căn nhà mặt tiền  trên đường Trường Chinh, đoạn gần đường Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Q. Tân Bình. Nhà  có giấy chủ quyền hẳn hoi, nhưng trong giấy chủ quyền có ghi dòng chữ:

Nhà nằm trong diện quy hoạch giải tỏa theo quyết đinh số… của UBND thành phố, nhưng lên phòng TNMT của quận Tân Bình thì được trả lời : Nhà này nằm trong diện quy hoạch giải tỏa, nhưng thời gian nào giải tỏa thì chúng tôi không rõ.

Hiện chủ nhà muốn bán và tôi muốn mua vì việc quy hoạch này treo đã mười mấy năm nay. Nếu tôi mua xin cho biết trường hợp việc giải tỏa xảy ra sau thời gian chủ cũ bán nhà cho tôi.

Với tư cách  là chủ hợp pháp  của ngôi nhà, tôi  có được bồi thường không ? và mức bồi thường cho nhà mặt tiền đường Trường Chinh ở phường 12 là bao nhiêu/ m2 theo quy định của UBND TP HCM?

tư vấn việc Mua nhà trong diện quy hoạch giải tỏa

Trả lời câu hỏi về mua nhà trong diện quy hoạch giải tỏa

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Trong trường hợp Thành phố có quyết định thu hồi đất, với tư cách là chủ hợp pháp, đất đáp ứng đủ các điều kiện được bồi thường được quy định tại Điều 75 Luật đất đai 2013 thì đương nhiên bạn sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Quy định về bồi thường, hộ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 15/5/2015 thì: “Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định tại thời điểm có Quyết định thu hồi đất.”

Trân trọng./.