Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Doanh nghiệp / Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Kính gửi Tổng đài tư vấn luật trực tuyến.

Tôi có một số thắc mắc về luật phí và lệ phí cần nhờ bên Tổng đài tư vấn như sau:

Đơn vị chúng tôi kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Mỗi một dịch vụ chúng tôi bán cho các doanh nghiệp đều có 1 thời hạn nhất định (1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm) và doanh nghiệp thanh toán 100% phí dịch vụ trước tại thời điểm đăng ký mua dịch vụ.

Ngày 15/11/2016 vừa qua, Bộ Tài Chính mới ban hành Thông tư số 305/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Như nội dung thông tư thì kể từ Quý 3 năm 2017, tất cả dịch vụ chúng tôi đã bán ra và còn hiệu lực thì đều phải chịu khoản phí này bất kỳ kích hoạt dịch vụ trước hay sau thời điểm thông tư có hiệu lực.

Thắc mắc của chúng tôi là: trước khi thời điểm thông tư có hiệu lực, chúng tôi đã thu 100% phí dịch vụ của khách hàng doanh nghiệp sử dụng. Và giá bán ra này chưa bao gồm khoản phí nêu trong thông tư mới ra (đến thời điểm ngày thông tư ban hành là ngày 15/11/2016 chúng tôi mới được biết nội dung thông tư thu phí này). Phí dịch vụ chúng tôi đã thu của khách hàng doanh nghiệp trước ngày thông tư có hiệu lực đã được chúng tôi nộp các khoản thuế đầy đủ theo nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Vậy việc thông tư mới ban hành yêu cầu chúng tôi phải nộp bổ sung phí duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số này đối với các dịch vụ cấp trước ngày thông tư có hiệu lực là ngày 01/01/2017 có hợp lệ hay không?

Xin trân trọng cảm ơn!

Chào bạn!

Chúng tôi xin được tư vấn về trường hợp của công ty bạn như sau:

Khoản 2 Điều 7 Thông tư 305/2016/TT- BTC đã có quy định rõ: “Đối với chữ ký số mà tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trước ngày 01 tháng 01 năm 2017, thực hiện nộp phí từ quý 3 năm 2017.”

Như vậy, từ quý 3 năm 2017 công ty bạn phải nộp phí theo quy định của Thông tư này đối với chữ ký số mà tcông ty bạn đã cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trước ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Trân trọng./.