Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Uncategorized / Quy định Chuyển đổi ngạch lương

Quy định Chuyển đổi ngạch lương

Tôi tên là Đặng Ngọc Dũng Sinh năm 1985 số CMND 212382286 ĐT 0988 948146 – 0914699784 Xin luật sư cho biết: Tôi làm công nhân bên ngành địa chất. Công ty tôi là công ty cổ phần, ( Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam nắm giữ 51%). Năm 2006 tôi được vào làm thử việc, năm 2007 được biên chế và hưởng lương theo Bảng lương công nhân xdcb. a1 thuộc nhóm III lao động nặng nhọc với bậc 2/7 hệ số là 2,40; năm 2009 được nâng lên bậc 3/7 hệ số là 2,81. Đến năm 2012 tôi bằng tốt nghiệp đại học (ngành kỹ sư địa chất, 5 năm từ 2007-2012 công ty cho đi học) nộp vào công ty thì được công ty chuyển bậc lương theo bằng học và lấy bậc khởi điểm là 2/8 hệ số 2,65 và được bố trí làm việc tại phòng kinh doanh. Việc chuyển từ công việc công nhân xdcb. a1 thuộc nhóm III qua nhân viên kỹ thuật nhưng không làm kỹ thuật mà làm nhân viên phòng kinh doanh có được xem chuyển công việc và chuyển ngạnh lương không. (công ty đã chấp nhận bằng kỹ sư mà tôi đã nộp) Nếu được xem là chuyển ngạch thì việc chuyển từ hệ số 2,81 xuống 2,65 có đúng không. Và thời gian nâng bậc lương tiếp theo là 3 năm được tính từ mốc thời gian nào 01/01/2009 hay 01//01/2013. Trường hợp của tôi thì được áp dụng thông tư, nghi định hay qui định nào là đúng. Xin luật sư cho biết (Trong quá trình tư vấn nếu có điểm nào chưa rỏ cần bổ sung xin luật sư nhắn tin giúp tôi theo số điện thoại trên Tôi sẽ gọi lại cung cấp thêm) Rất mong sự hồi đáp. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời :

Chào bạn!
Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Điều 6 Nghị định 205/2004/NĐ-CP quy định về hệ thống thang, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước thì :” Việc chuyển, xếp lương phải bảo đảm theo nguyên tắc làm công việc gì xếp lương theo công việc đó, giữ chức vụ gì xếp lương theo chức vụ hoặc phụ cấp giữ chức vụ đó trên cơ sở tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức, nhân viên; tiêu chuẩn xếp hạng công ty”.
Khi bạn chuyển từ công nhân xdcb sang làm nhân viên phòng kinh doanh thì chế độ lương của bạn được xếp theo tiêu chuẩn chuyên môn của nhân viên kinh doanh. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP về nguyên tắc xây dựng thang bảng lương:” Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh”. Như vậy, việc công ty chuyển hệ số lương của bạn xuống 2,65 không trái với quy định của pháp luật.
Về thời gian tính nâng bậc lương lần sau: Theo Theo quy định tại Thông tư số 04/1988/TT-LĐTBXH và hướng dẫn tại công văn số 1746/LĐTBXH-TL ngày 8/6/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì hiện tại mức chênh lệch hệ số lương bạn đang hưởng ở ngạch mới nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương ở ngạch cũ nên thời hạn nâng bậc lương được tính từ ngày xếp hệ số lương ở ngạch cũ. Như vậy, mốc thời gian tính nâng bậc lương của bạn là ngày 01/01/2009.
Chúc bạn thành công!