Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hình sự / Tái phạm hay tái phạm nguy hiểm

Tái phạm hay tái phạm nguy hiểm

Năm 2015, chồng tôi khi tham gia đánh bạc ở hội làng thì bị công an bắt, đến tháng 8/2016 thì chồng tôi bị Tòa tuyên phạt 6 triệu đồng. Đến ngày 11/10/2016 chồng tôi lại bị bắt vì tội đánh bạc. Trường hợp của chồng tôi là tái phạm hay tái phạm nguy hiểm. Rất mong được sự tư vấn của luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 49 Bộ luật hình sự quy định:

“1. Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.

  1. Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm:
  2. a) Đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;
  3. b) Đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý.”

Như vậy, chồng bạn đã bị kết án chưa được xóa án tích mà lại phạm tội do cố ý nên trường hợp của chồng bạn được coi là tái phạm.

Trân trọng./.