Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Đất đai / Thủ tục kháng cáo bản án sơ thẩm tranh chấp về đất đai

Thủ tục kháng cáo bản án sơ thẩm tranh chấp về đất đai

Tôi có tranh chấp 2 ha đất trồng rừng với một gia đình sống cùng địa phương. Tòa án sơ thẩm đã tuyên án tôi thua kiện. Tôi không đồng ý với bản án đó thì tôi cần làm những thủ tục gì để kháng cáo. Rất mong nhận được câu trả lời của ban tư vấn. Xin cảm ơn!

Chào bạn!

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ quy định tại điều 245 Luật tố tụng dân sự về thời hạn kháng cáo thì:

– Đối với đương sự có mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo bản án là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết.

– Thời hạn kháng cáo quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

– Nếu đơn kháng cáo gửi qua đường bưu điện thì ngày kháng cáo được tính từ ngày bưu điện nơi gửi đóng dấu ở phong bì.

– Việc kháng cáo quá hạn có thể được chấp nhận nếu có lý do chính đáng.

 

Để kháng cáo bản án sơ thẩm bạn cần làm đơn kháng cáo với những nội dung dưới đây trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án sơ thẩm được tuyên để kháng cáo.

Nội dung đơn kháng cáo( Điều 244 Luật tố tụng dân sự) bao gồm

+ Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;

+ Tên, địa chỉ của người kháng cáo;

+ Kháng cáo phần nào của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật;

+ Lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo;

+ Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.

– Đơn kháng cáo phải được gửi cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm.

– Nếu đơn kháng cáo gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm thì Tòa án đó phải chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết và gửi kèm hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm.

– Kèm theo đơn kháng cáo là tài liệu, chứng cứ bổ sung, nếu có để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Trân trọng./.