Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Dân sự / Tính lại lãi xuất theo đúng quy định

Tính lại lãi xuất theo đúng quy định

Tôi có đứng ra vay hộ một người bạn 80 triệu đồng với mức lãi suất là 6% / tháng.

Sau khi trả lãi được 4 tháng thì bạn tôi bị đi tù nên tôi phải trả khoản tiền trên. Chủ nợ liên tục cho người đến đập phá nhà tôi bắt tôi phải ký giấy nợ và lãi đến hiện tại là 190 triệu đồng. Họ đã khởi kiện tôi ra tòa, tại tòa tôi có thể yêu cầu tính lại lãi suất theo đúng quy định của pháp luật hay không. Tôi xin cảm ơn!

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Luật tố tụng dân sự có quy định về quyền, nghĩa vụ của bị đơn theo đó bị đơn có quyền:

  • Đưa ra yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, nếu có liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn hoặc đề nghị đối trừ với nghĩa vụ của nguyên đơn.
  • Trường hợp yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập không được Tòa án chấp nhận để giải quyết trong cùng vụ án thì bị đơn có quyền khởi kiện vụ án khác.

Như vậy, chị hoàn toàn có quyền phản tố lại đối với yêu cầu của nguyên đơn và yêu cầu tòa án tính lại lãi suất theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng./.