Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Uncategorized / Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Xin chào tổng đài tư vấn pháp luật. Tôi có một người cháu làm việc tại một bãi trông xe và có giúp một số người bán xe cũ không có giấy tờ cho người khác sử dụng. Cháu tôi đã bán được khoảng 6 chiếc xe giá trị được 40 triệu đồng thì bị công an bắt. Phía công an cho biết những chiếc xe cháu tôi bán đều là xe ăn cắp. Hiện tại cháu tôi đang bị tạm giam để điều tra. Hành vi này của cháu tôi phạm tôi phạm tội gì và bị xử lý như thế nào? Rất mong nhận được tư vấn

Chào bạn!

Chúng tôi xin được tư vấn pháp luật về trường hợp của cháu bạn như sau:

Cháu bạn đã biết những chiếc xe trên là xe ăn cắp nhưng vẫn mang những chiếc xe này đi tiêu thụ bên hành vi của cháu bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định tại Điều 250 bộ luật hình sự, cụ thể:

Điều 250. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

 1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm .
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
 3. a) Có tổ chức;
 4. b) Có tính chất chuyên nghiệp ;
 5. c) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn;
 6. d) Thu lợi bất chính lớn;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

 1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:
 2. a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn;
 3. b) Thu lợi bất chính rất lớn.
 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
 5. a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn;
 6. b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn.
 7. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.”

 

Tùy thuộc vào giá trị của những chiếc xe mà cháu bạn tiêu thụ thì cháu bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo khung hình phạt tương đương được quy định như trên.

Trân trọng./.