Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Uncategorized / Tư vấn chia tài sản thừa kế

Tư vấn chia tài sản thừa kế

Tư vấn chia tài sản thừa kế

Mình có 1 căn nhà ở tp hcm, gia đình mình có 10 anh chị em, bố mất lâu lắm rồi me mới mất 2012, giờ mình định bán căn nhà chia làm 10 phần nhưng chỉ co 6 anh chị em đồng ý bán còn lai thì không chịu bán. Mình phải giải quyết làm sao để bán căn nhà vậy? thủ tục như thế nào Xin cảm ơn nhiều

Trả lời :

Nếu bố mẹ bạn mất không để lại di chúc vì vậy trường hợp bạn muốn bạn căn nhà thì chỉ có cách duy nhất là cách đồng thừa kế cùng thỏa thuận việc bán căn nhà. Nếu những người còn lại không đồng ý thì bạn khai nhận di sản thừa kế, mỗi đồng thừa kế hưởng phần bằng nhau. Sau khi xác định mỗi người được hưởng kỉ phần bằng nhau nếu người nào nhận hiện vật thì người đó phải hoàn lại cho những người còn lại tương đương với di sản họ nhận được. Trong trường hợp nhà không thể chia theo phần thì thông thường phải định giá tài sản.
Trân trọng