Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Dân sự / Xe máy điện va chạm với xe đạp có phải bồi thường

Xe máy điện va chạm với xe đạp có phải bồi thường

Câu hỏi

Kính gửi Trung tâm tư vấn pháp luật!

Tôi muốn hỏi trung tâm tư vấn pháp luật một vấn đề như sau. Kính mong trung tâm giải đáp giúp tôi.

Một cháu 16 tuổi đi xe máy điện trên ngõ vào xóm, cháu đi đúng tốc độ, đúng phần đường. Bất ngờ có một cháu bé 11 tuổi đi xe đạp từ trong nhà ra, đâm vào cháu đi xe máy điện làm xe máy điện đổ xuống, cháu bé đi xe máy điện không ngã xuống đường, vỡ yếm xe. Còn cháu bé đi xe đạp không bị ngã và xe đạp không bị đổ, nhưng cháu bé đi xe đạp bị gãy chiếc răng cửa. Gia đình cháu bé đi xe đạp chạy ra và yêu cầu gia đình cháu mời công an huyện đến giải quyết theo luật định. Bước đầu cơ quan chức năng xác định cháu đi xe đạp điện đi đúng phần đường bên phải, và yêu cầu hai bên tự giải quyết, nhưng gia đình cháu bé bị gãy răng không đồng ý.  Hiện giờ xe máy điện và xe đạp , cơ quan cức năng đã tạm giữ.

Trong trường hợp này, cháu đi xe máy điện và gia đình cháu có phai bồi thường thiệt hại dân sự không, nếu bồi thường thì như thế nào? chiếc xe máy điện của cháu đó bị vỡ yếm thì có được bồi thường không?( Xe máy điện đã đăng ký có đầy đủ biển, giấy tờ hợp lệ).

vậy xe máy điện va chạm với xe đạp có phải bồi thường?

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Chào ban!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 604 Luật dân sự 2005 quy định về Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

“1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

  1. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó.”

Điều 623 Luật dân sự quy định về Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra như sau:

“1. Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải tuân thủ các quy định bảo quản, trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng các quy định của pháp luật.

………………..

  1. Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ các trường hợp sau đây:
  2. a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;
  3. b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  4. Trong trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại.

Khi chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ cũng có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.”

Như vậy, Theo quy định trên xe máy điện được coi là nguồn nguy hiểm cao độ nên người sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hạn cả khi không có lỗi, trừ trường hợp : Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại; Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Do đó, nếu bé đi xe đạp không cố tình đâm vào cháu đi xe máy điện và trường hợp trên cũng không xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết thì cháu đi xe máy điện phải bồi thường thiệt hại cho bé đi xe đạp.

Trân trọng./.